Juridiske bemærkninger

Generelle vilkår og betingelser

Adgang til og brug af denne hjemmeside kræver, at man accepterer disse generelle vilkår og betingelser. Når du besøger eller bruger informationerne på denne hjemmeside, accepterer du automatisk disse generelle vilkår og betingelser og giver afkald på alle krav mod BRUGMAN, firmaets datterselskaber, afdelinger eller medarbejdere som opstår ved brug af hjemmesiden eller materialet, informationen, vurderinger eller anbefalinger indeholdt på denne. Herudover indeholder disse generelle vilkår og betingelser følgende klausuler:

Information om juridiske bemærkningen

Denne hjemmeside og informationen, navnene, billederne, repræsentationerne, logoerne og ikonerne, som henviser til BRUGMAN eller selskabets datterselskaber, afdelinger, produkter og serviceydelser leveres "som de er og forefindendes" uden forklaring eller bekræftelse og uden garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til underforståede garantier for dets salgbarhed, dets egnethed til et bestemt formål, eller dets ikke-krænkelse af intellektuel ejendom.
Selvom informationerne på denne hjemmeside er blevet samlet i god tro med det formål at give oplysninger om BRUGMAN og virksomhedens produkter og service, kan BRUGMAN, virksomhedens selskaber, datterselskaber, afdelinger eller medarbejdere under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen form for skader, herunder, men ikke begrænset til direkte, indirekte eller særlige tab, driftstab eller tab forårsaget af uheld, som skyldes brug eller adgang til denne hjemmeside eller som skyldes eller har forbindelse til brug af denne hjemmeside eller som skyldes eller har forbindelse til materiale, information, vurderinger eller anbefalinger på hjemmesiden. BRUGMAN kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre, forbedre og/eller foretage tilføjelser til disse generelle vilkår og betingelser, navnene, billederne, repræsentationerne, logoerne og ikonerne brugt på denne hjemmeside, samt produkterne og serviceydelserne, som denne hjemmeside henviser til. Denne hjemmeside kan indeholde links eller henvisninger til andre hjemmesider, som ikke kontrolleres af BRUGMAN. BRUGMAN kan ikke holdes ansvarlig for hjemmesider, der henvises til fra sådanne links eller links på hjemmesider, som der henvises til fra sådanne links. Du accepterer ikke at ændre, udskifte eller tilføje dele af eller al information på denne hjemmeside.

Produktinformation

Denne hjemmeside indeholder information om BRUGMAN produkter. Denne hjemmeside kan henvise til produkter, som ikke længere findes eller som markedsføres under et andet navn. Kontakt BRUGMAN for mere information.

Ophavsret

Materialet vist på denne hjemmeside, inklusive, men uden begrænsning, til alt forlagsmateriale, fotos, illustrationer og andet grafisk materiale, samt navne, logoer, varemærker og servicemærker tilhører BRUGMAN eller virksomhedens datterselskaber, afdelinger eller licenshavere og er beskyttet af ophavsretten, varemærkeloven eller andre love om intellektuel ejendom. Andre produkter eller firmanavne, som findes på denne hjemmeside kan være deres ejeres respektive varemærker. De må ikke kopieres, videresendes, distribueres, udbredes, sælges, udgives, udsendes eller fordeles materiale af denne art eller dele heraf. Du må dog gerne
a. printe eller downloade dele af materialet på denne hjemmeside til ikke-kommerciel, personlig brug, eller
b. kopiere materialet på denne hjemmeside for at sende det til enkeltstående personer, ikke til kommercielt brug, men udelukkende til personlig og rent informativ brug. Ovenstående er tilladt under forudsætning af at BRUGMAN nævnes som informationskilde og at tredjemand informeres om hans/hendes forpligtelse til at imødekomme disse generelle vilkår og betingelser. Ingen dele af indholdet må opfattes som overdragelse af licens eller ret i medfør af et patent eller varemærke tilhørende BRUGMAN eller tredjemand. Med mindre det er udtrykkeligt angivet, må intet af indholdet heri opfattes som overdragelse af licens eller ret i medfør af nogen form for ejendomsret eller ophavsret under henvisning til sådanne informationer, detaljer, produkter eller service.

Lovvalg og kompetence

Disse vilkår og betingelser bestemmes, forstås og implementeres i henhold til belgisk lov. Alle tvister som opstår pga. disse vilkår og betingelser skal udelukkende bringes for og afgøres af en kompetent belgisk domstol.